تقویم سال ۹۷

تقویم سال 1397

تقویم سال ۹۷ : تقویم ایرانی یکی از تقویم های می باشد که از نظر فصل ها و شروع سال بسیار دقیق می باشد و روزهای سال با رخدادهای آن بسیار دقیق تنظیم شده است و در تقویم میلادی نمی توان شاهد این نظم دقیق بود و همچنین به مناسب های مذهبی اهمیتی داده نشده است و هر ساله از تبدیل تاریخ قمری آن به تاریخ میلادی بدست می آید.

تقویم سال جدید (۱۳۹۷)

تقویم سال ۹۷ : شما می توانید در ادامه این پست تقویم سال ۹۷ و مناسب های هر ماه را مشاهده کنید.

ادامه خواندن تقویم سال ۹۷